Riolering, Problemen in de regio

Published May 21, 21
6 min read

Riool Ontstoppen in de regio

Verstopping Riolering In de buurtEen Probleem Met De Riolering? Riool Verstopt?

U kunt helpen wateroverlast te voorkomen. Hierbij een aantal tips: Maak uw dakgoot regelmatig schoon (Verstopping Riool Melden). Dit voorkomt overstromende dakgoten en verstopte regenpijpen door bladeren. Zorg voor voldoende afwisseling tussen bestrating en beplanting in uw tuin. Hoe meer beplanting en open verharding zoals grind, hoe sneller het regenwater in de grond opgenomen is. Wanneer u veel verharding in uw tuin heeft dan is het verstandig om tezorgen voor voldoende afvoerputten. Zorg ervoor dat de lozingspunten in het huis niet lager liggen dan het straatniveau. Zo voorkomt u dat bij hevige regenval het rioolwater via de huisaansluiting de woning in loopt.

Hierover leest u meer bij het onderdeel grondwater.

Rioolverstopping Wat Zijn De Kosten Om Het Te Verhelpen? In de buurt

Verstopping van het riool, Een verstopping van het riool in huis tot aan het aansluiting op het gemeentelijk riool valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar (in geval van een koophuis is dit de eigenaar/bewoner/vereniging van eigenaren, in geval van een huurhuis de verhuurder). In het openbaar hoofdriool is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen van een verstopping. Wateroverlast in kelder of kruipruimte, De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van de kelder. Door vervanging van het oude riool kunnen ook problemen ontstaan. Ook in dit geval is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk om de problemen te verhelpen. Meer informatie vindt uin het dossier grondwater.

In beide gevallen is de huiseigenaar verantwoordelijk. In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk. Wateroverlast via het dak of de dakgoot, Hiervoor is de huiseigenaar (burger of woningcorporatie) zelf verantwoordelijk.

Riolering in de regio

Verstopping Riool Melden  Help, Een Verstopt Riool in de regio

Wanneer u dode vissen ziet, kunt u dat via het E-loket melden door het formulier Melding Openbare Ruimte in te vullen.

Wanneer u een rioollucht, kunt u dat via het E-loket melden door het formulier Melding Openbare Ruimte in te vullen.

Verstopping Riool Melden In de buurt

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente. Ligt de oorzaak op uw grond? Dan moet u het oplossen en de kosten betalen.

Riool Ontstoppen in de regio

Hebt u kosten gemaakt om de verstopping op te lossen? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Is uw riool verstopt? Maak het ontstoppingsputje open zodat u kunt zien waar de ontstopping is ontstaan. Uw riolering bestaat uit een gemeentelijk deel en een eigen deel. Als het ontstoppingsputje leeg is, dan is uw eigen installatie verstopt. In dat geval moet u het probleem op eigen kosten verhelpen. Schakel in dat geval een erkende en betrouwbare loodgieter in. Als u een huurwoning heeft, neemt u contact op met de verhuurder.

Melding Verstopt Riool

Riolering Aanleggen En Ontstoppen - Installatiebedrijf In de buurtRioolonderhoud - Wonen En Omgeving in de regio

Als de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool zit, kan het voorkomen dat de gemeente aansprakelijk is voor de verstopping. Dit is het geval als de verstopping is ontstaan door bijvoorbeeld een verzakking of groei van boomwortels.

Een verstopping geeft u door via de melding openbare ruimte (Een probleem met de riolering? Riool verstopt?). In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de politie via 0900 88 44.

Verstopping Riool Melden In de buurt

Als er sprake is van verkeerd rioolgebruik, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Ook als de verstopping dan in het gemeentelijk deel van het riool zit. Dit kan voorkomen als u luiers, frituurvet, maandverband, textiel of vochtige doekjes door het toilet spoelt. Let ook op met wat u door de gootsteen spoelt. Meer informatie vindt u op .

Woningen binnen de bebouwde kom hebben een aansluitleiding op het gemeentelijk riool (zie afbeelding). We maken dan onderscheid tussen de leiding op gemeentegrond en de leiding op particuliere grond. Op de grens tussen het gemeentelijk- en het particuliere deel is een erfscheidingsput/ontstoppingsstuk aangelegd ongeveer één meter achter de erfgrens in uw tuin. Bij verstopping van het riool is het van belang om vóór het ontstoppen te bepalen waar de verstopping zich bevindt; op gemeentegrond of op uw eigen grond. Hiervoor moet u de erfscheidingsput (laten) controleren. In de meeste gevallen is de locatie van de put bij de gemeente bekend.

Rioolverstopping Wat Zijn De Kosten Om Het Te Verhelpen? in de regio

U moet de verstopping zelf (laten) verhelpen. Zit de erfscheidingsput vol met afvalwater, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via nummer 0575-568 233, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Wij verhelpen dan de verstopping. Bij woningen waar het regenwater gescheiden wordt afgevoerd kunt u het vuilwater riool herkennen aan grijze buizen. Bij het regenwaterriool zijn dit bruine buizen..

Laat u een verstopping op gemeentegrond door een bedrijf verhelpen zonder de gemeente te informeren dan moet u ons een foto aanleveren en aantonen dat de erfscheidingsput vol water staat om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten door de gemeente Brummen. Als u op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf inschakelt zonder de erfscheidingsput te (laten) controleren, dan blijft u verantwoordelijk voor de kosten die het ontstoppingsbedrijf maakt. Als de verstopping komt door het lozen van voorwerpen die u niet in het riool mag lozen (zoals luiers, maandverband of kattenbakgrit), dan brengen we de kosten van de ontstopping bij u in rekening. Rioolontstopping aanvragen.

Rioolverstopping Oplossen

vocht of stankoverlast in uw kelder Problemen met water, stank of optrekkend vocht in kelder of kruipruimte? Als er een oplossing is, dan vinden wij hem zeker.Hieronder een overzicht op de meest gestelde vragen met daarop de bijhorende antwoorden, wij hopen u hiermee een beetje op weg te helpen. Kijk ook gerust verder op onze site voor nog meer informatie en uitleg over alles op het gebied van rioolreiniging. Kijk ook eens naar de foto’s rioolproblemen zoals wij ze regelmatig tegenkomen (Riool ontstoppen de mogelijkheden en de kosten op een rijtje.). Hebt u nog een vraag waarop geen antwoord gegeven is, stuur een bericht naar en wij proberen u binnen één dageen antwoord te geven. Advies kost niets, dat heet service! Bij een verstopte riolering loopt het water niet meer goed weg, dit merkt u meestal doordat de wasbak of toiletpot vol water blijft staan.

Navigation

Home

Latest Posts

Airco Installatie En Onderhoud - airmade.nl

Published Dec 23, 21
6 min read

Tips Voor Een Koele Thuiswerkplek - AIRMADE

Published Dec 15, 21
6 min read

Welke Airco Voor Mijn Thuiskantoor? - AIRMADE

Published Dec 11, 21
6 min read